fjrigjwwe9r0tb_Page_intro:detail

 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์